Totaal beheer Afdrukken

Naast het bieden van het technisch, financieel en bestuurlijk beheer kunnen wij ook het secretarieel en algemeen beheer voor u regelen.

Werkzaamheden die bij secretarieel en Algemeen Beheer horen zijn:

 • Het organiseren van de algemene ledenvergadering
 • Het uitnodigen van de leden voor de algemene ledenvergadering
 • Het verzorgen van de notulen tijdens de vergadering
 • Het verzenden van de notulen naar de leden
 • Het bijwonen van de bestuurdersvergadering
 • Het houden van toezicht op de naleving van besluiten, reglementen en akten
 • Het verzorgen van archivering van de stukken
 • Het in behandeling nemen van storingen en klachtenmeldingen met betrekking tot alle gemeenschappelijke zaken
 • Zorgdragen voor afhandeling van het klachtenonderhoud
 • Het opnemen van schadegevallen aan het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten als gevolg van brand, storm, vandalisme e.d.
 • Zorgdragen voor informatie-overdracht aan nieuwe eigenaren bij eigendomsoverdracht
 • Advisering aan het bestuur omtrent het inschakelen van extra deskundigen op juridisch, financieel of technisch gebied