Technisch Beheer Afdrukken

Werkzaamheden die bij de standaard Technisch Beheer horen zijn:

  • Het laten opstellen van een onderhoudsbegroting
  • 1 keer in de 2 jaar het inspecteren van het complex
  • Het jaarlijks (laten) vervaardigen van een onderhoudsrapport en begroting met de in het volgende jaar verwachte onderhoudswerkzaamheden
  • Het aanleveren van de gewenste offertes met betrekking tot het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimten en diensten
  • Het, in overleg met het bestuur, afsluiten van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties
  • Controle en inspectie van werkzaamheden met betrekking tot het klachtenonderhoud van gemeenschappelijke ruimten