Financieel Beheer Afdrukken

Werkzaamheden die bij het standaard FinancieelĀ Beheer horen zijn:

  • Het incasseren en administreren van de door de bewoners verschuldigde servicekosten en indien nodig, het aanschrijven van de nalatige eigenaren
  • Het signaleren en bewaken van eventuele optredende achterstanden in de betalingen en indien nodig, het doen nemen van rechtmaatregelen tegen deze eigenaren
  • Het beherenĀ van de bankrekening van de Vereniging van Eigenaren en de tekenbevoegdheid
  • Het vervaardigen van een concept-begroting van de kosten en de opbrengsten van de Vereniging en het berekenen van de verschuldigde bijdrage
  • Het innen en betalen van alle voor rekening van de Vereniging komende gemeenschappelijke kosten en verwerking van de nota's
  • Het in samenspraak met het bestuur vervaardigen van de jaarstukken van de Vereniging van Eigenaren
  • Het bespreken van de jaarstrukken met de kascommissie
  • Het regelen en onderhouden van de van toepassing zijnde verzekeringen
  • Het afhandelen van schade aangelegenheden