Bestuurlijk Beheer Afdrukken

Werkzaamheden die bij de standaard Bestuurlijk Beheer horen zijn:

  • Het organiseren van de algemene ledenvergadering
  • Het uitnodigen van de leden voor de algemene ledenvergadering
  • Het verzorgen van de notulen tijdens de vergadering
  • Het verzenden van de notulen naar de leden
  • Het bijwonen van de bestuurdersvergadering
  • Het houden van toezicht op de naleving van besluiten, reglementen en akten
  • Het verzorgen van archivering van de stukken
  • Het verzorgen van het voorzitterschap tijdens de vergaderingen.

Extra werkzaamheden kunnen bestaan uit het opleggen en/of innen van achterstallige servicekosten, boetes, borgsommen e.d.