Home > Nieuws
Algemeen
PDF Afdrukken E-mailadres

Het laatste nieuws!

 

 

21-02-2011 Eerste Kamer akkoord met aanpak slapende VvE

De Eerste Kamer is akkoord met de wijziging van boek 5 van Burgelijk Wetboek en de Woningwet voor het plegen van onderhoud door Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Gemeenten krijgen zo meer mogelijkheden voor de aanpak van niet-actieve VvE's. De wetswijziging treedt waarschijnlijk op 1 juli 2011 in werking.

Sluitstuk van het artikel is dat gemeenten in gebieden waar leefbaarheid onder druk staat, VvE's kunnen verplichten tot het opstellen en in voorkomende gevallen uitvoeren van onderhoudsplannen.Het wetsvoorstel voorziet bijvoorbeeld in mogelijkheden voor de gemeente om de vereniging van eigenaars te activeren, waaronder een recht om de vergadering van eigenaars bijeen te roepen, toe te spreken en voorstellen te doen.Verder krijgt de gemeente de mogelijkheid om de rechter om een machtiging te verzoeken wanneer een appartementseigenaar geen medewerking of toestemming verleent tot het plegen van onderhoud. Het college van burgemeester en wethouders krijgt bovendien de bevoegdheid om in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat een vereniging van eigenaars te verplichten tot het laten opstellen en - in voorkomend geval - uitvoeren van een onderhoudsplan.